Plánované akce na rok 2019:

5. října  -  seminář zaměřený na aport s Bc.Stanislavem Bení5. října  -  seminář zaměřený na aport s Bc.Stanislavem Beníškem, propozice - 21. dubna - intenzivka agility s Verčou Nehybovou - propozice