Historie

ukázka obran v zámeckém parkuPrvní etapa historie vzniku KK Lysá nad Labem proběhla v roce 1950, kdy byl ustaven kynologický klub. Cvičiště se nacházelo na Šibáku a počet členů se pohyboval okolo 40. Byl citelný nedostatek instruktorů, materiálu, pomůcek i vhodných psů.
Druhá etapa proběhla v roce 1955-66 kdy byla organizace převedena pod Svazarm. V tomto období se podstatně zvýšila jak úroveň výcviku, tak vybavení cvičiště. Pravidelně se začínají skládat zkoušky z výcviku, několik členů má vlastní chovatelské stanice. Kynologické cvičiště se kvůli neshodám s myslivci stěhuje do zámecké zahrady, později k „černým vratům“. V roce 196 probíhá první ročník závodu Lyský štít. V té době je tento závod pořádán na Lyském  Husově náměstí, tedy před očima většiny obyvatel.dvě generace výcvikářů V letech 1966-1975 byla kynologie zařazena pod Český svaz chovatelů drobného zvířectva. Tato zcela odlišně zaměřená organizace nemá o kynology pražádný zájem, což se také neblaze odráží na jeho činnosti.
Další etapa nastává rokem 1976 kdy kynologie opět přechází pod Svazarm a jsou poprvé jasně vyčleněna služební plemena psů. Pořádají se veřejná vystoupení, ukázky výcviku, zkoušky, závod Branný víceboj kynologů. Cvičiště je přestěhováno do prostoru staré cihelny na Kačíně, kde je vybudováno perfektní zázemí.
Zatím poslední etapa nastala po roce 1990, kdy byla tato perfektní plocha navrácena v restituci původnímu majiteli a kynologové se znovu ocitli bez zázemí. V této době se díky úsilí tehdejšího předsedy p.Šnejdra podařilo získat dnešní útočiště na pozemku bývalé městské skládky Za kruhovkou v Litoli. Díky nezměrnému úsilí  a nespočtu brigádnických hodin všech tehdejších členů bylo vybudováno dnešní nádherné cvičiště i zázemí.